ES PROJEKTAI

A.Kavolio individuali įmonė įgyvendina projektą -

  1. Kavolio individualios įmonės AEI gamybos pajėgumų įrengimas

Elektros iš AEI dalis, palyginti su Lietuvos bendruoju galutiniu elektros energijos suvartojimu, sudaro 28,10 proc. (2021 m.), siekiama 50 proc. (2030 m.). Šuo Projektu sprendžiamos šios pagrindinės problemos – klimato kaita, energijos tiekimo patikimumas ir  saugumas, priklausomybė nuo importuojamo kuro ir energijos, ŠEDS dujų emisijų išmetimas į atmosferą.

2022 m. elektros energija brango 71,9 proc., gamybos apimtys įmonėje didėjo, todėl didesnis energijos poreikis išaugo. Įmonė, įdiegusi saulės elektrines, prisidės prie AEI dalies didinimo energijos suvartojime, sumažins pramonės sektoriaus keliamą užterštumą bei prisidės prie gamybos metu atsirandančios žalos aplinkai mažinimo.

Projekto tikslas - didinti AEI dalies gamybą galutiniame energijos suvartojime.

Projekto veikla - skatinti atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas.

Projekto rezultatas - Įgyvendinus Projektą bus įdiegta 328,82 kW saulės jėgainėPer metus saulės jėgainė sugeneruos 286 MWh elektros energijos.

Trukmė

03/2023 - 07/2025

Projekto vertė

221.781,87 EUR

ES finansavimas

150.811,67 EUR